Projekter


Email: info@piashave.dk
Japansk lampe ved det nye bassin 

Jeg har tidligere skrevet, at jeg ville ændre de to nyeste bassiner til et stort, dette er foreløbigt stillet i bero. Årsagen til dette er, at begge bassiner fungerer optimalt på nuværende tidspunkt, hvilket vil sige, at både fisk, planter, pumpe og filter hviler i sig selv og vandkvaliteten er rigtig god, dette gør at vandet i begge bassiner stort set er klart hele året. Ved omlægning af bassinerne kan man risikere, at der kan komme til at gå lang tid før det nye bassin kommer til at fungere lige så optimalt.

Afsluttede projekter

Alpint bed/stenbed

Det alpine stenbed er nu færdigt.
Jeg har valgt at inddrage en del af den eksisterende græsplæne, samt et mindre skovbed.

Arbejdet med stenbedetArbejdet med stenbedet, mens det var i fuld gang.

 

 

 

 

Opret kobjældeHusløg (Semperivum Rubin)

 

 

 


 

 

Blomsterne ovenfor er blandt dem der er plantet i det nye stenbed.
Opret kobjælde (til venstre) og Husløg (Semperivum Rubin) (til højre).

Det færdige stenbedDet færdige bed.

 

 

 


 

Projektet er afsluttet: Foråret 2009.

Bed med pæoner, roser og violfrøstjerner

En del af græsplænen er inddraget til et nyt bed med forskellige silkepæoner, roser og violfrøstjerner. Bedet har ingen bestemt form, men er lavet så det passer ind mellem det nye alpinbed, skovbedet og en flisehavegang.
Projektet er afsluttet: Efteråret 2008.

Rund terrasse med flis og roser

På en central plads i haven stod der et sæt havemøbler. Et stort bord og fire stole. Af flere årsager valgte jeg i foråret 2008 at skifte møblerne ud med nogle nye. Møblerne stod tidligere på græsplænen og udover at give en del besvær i forbindelse med græsslåning, blev græsset også slidt.
Jeg havde oprindeligt tænkt mig at bruge fliser som ny belægning, men valgte i stedet at bruge flis da dette passer bedre ind i denne del af haven.

Processen

Rundt bed med ukrudtsdugFørst gravede jeg ca. 8-10 cm jord af for at gøre plads til ukrudtsdug og flis. Herefter blev jorden stampet og alle småsten og andre skarpe ting blev fjernet for at undgå at der opstår huller i ukrudtsdugen.
Dugen blev lagt på og skåret til og efterfølgende blev kantstenene lagt.

 

 

Rundt bed med flis og hegnEfterfølgende blev stolperne til hegnet banket ned i jorden gennem dugen og flisen blev lagt på. Som hegnstolper har jeg brugt trykimprægnerede træstolper og selve hegnet er rio net. Rundt langs hegnet er der på ydersiden blevet plantet rosen "Mme Alfred Carriére" og hosta som med tiden skal vokse op ad hegnet og danne en hæk der skal danne et nyt rum i haven og læ til siddepladsen.

Som det kan ses på billedet til venstre står der et større hegn med en Rosa Helenae "Lykkefund". Modsat dette hegn er der en åbning i det nye hegn som vil fungere som indgang til siddepladsen. Placeringen af denne er ikke tilfældig idet jeg har bevaret et kig ned gennem haven fra terrassen ved huset, gennem en bue med blåregn til den nye siddeplads.

Undervejs i processen er Rosa Helenae "Lykkefund" desværre gået ud og jeg har derfor måtte erstatte den med to Penny Lane, som jeg nu venter på vokser op.

Det færdige bed som det ser ud i dag.Det færdige bed som det ser ud i dag.

Projektet er afsluttet: Foråret 2008.